Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9

Đề thi khảo sát lớp 11 môn Lý - THPT Đoàn Thượng năm 2019

Cập nhật lúc: 14:24 17-09-2019 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9


Đề thi khảo sát môn Lý lớp 11 năm học 2019 - 2020 của trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương gồm 16 câu có đáp án cụ thể như sau:

Đề thi khảo sát lớp 11 môn Lý - THPT Đoàn Thượng năm 2019

Câu 9. (0,5 điểm):

Đặt một hiệu điện thế không đổi U = 20V vào hai đầu một đoạn mạch thì thấy dòng điện trong mạch có cường độ không đổi I = 3A. Tính công suất của dòng điện trong đoạn mạch điện đó.

Câu 10. (0,5 điểm):

Dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm hai điện trở có giá trị R1 = 3Ω và R2= 9Ω mắc nối tiếp có cường độ không đổi I = 2A. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch?

Đáp án đề thi khảo sát môn Lý lớp 11 năm 2019 - THPT Đoàn Thượng

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021