Đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán năm 2018 - Ptdtbt Tiểu Học Phú Lũng

Cập nhật lúc: 21:45 24-11-2018 Mục tin: Đề thi học kì 1 lớp 2


Tham khảo đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán của trường Ptdtbt Tiểu Học Phú Lũng năm 2017-2018 có đáp án chi tiết tại đây

Đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán - Ptdtbt Tiểu Học Phú Lũng 2018 

Câu 4: Số?

1 giờ chiều hay …..giờ

 A. 12           B.   13          C. 14           D. 15 

Câu 5 :  Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?   

  A. 1                B. 2             C. 3             D. 4  

Đáp án đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán - Ptdtbt Tiểu Học Phú Lũng 2018

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018