Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Toán lớp 12 Sở GD Hà Nam

Cập nhật lúc: 08:46 26-05-2021 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 12


Chi tiết đề khảo sát chất lượng cuối năm của Sở GD Hà Nam năm học 2020 - 2021 môn Toán lớp 12 được Dethihocki cập nhật dưới đây

Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Toán lớp 12 Sở GD Hà Nam

Câu 18: Cho cấp số nhân (un) có u1 =-2 và u2 = 4. Giá trị của u3 bằng

A. -8.                    B. -6.                  C. 6.                D. 10.

Câu 19: Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức –1+3i có tọa độ là

A. (3; -1).             B. (1;-3).          C. (-1;-3).          D. (-1;3).

Theo TTHN 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021