Đề thi học kì 2 năm 2020 TH Tư Thục IQ Cần Đước môn Tiếng Việt lớp 2

Cập nhật lúc: 16:21 07-07-2020 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 2


Chi tiết đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 trường TH Tư Thục IQ Cần Đước năm học 2019-2020 được cập nhật bên dưới, các em tham khảo

Đề thi học kì 2 năm 2020 TH Tư Thục IQ Cần Đước môn Tiếng Việt lớp 2

Câu 3: (M1-0,5đ) Ai đã đến cầu hôn công chúa Mị Nương?

A. Sơn Tinh, Thủy tinh           B. Thủy Tinh                               C. Sơn Tinh 

Câu 4 :(M3- 1 đ)  Vì sao Sơn Tinh lấy được công chúa Mị Nương làm vợ ?

A. Vì hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về.  

B. Vì hôm sau, Sơn Tinh mang đủ lễ vật gồm Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao và được đón dâu về.

C. Vì hôm sau, Sơn Tinh mang đủ lễ vật đến trước gồm Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao và được đón dâu về.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018