Đề thi học kì 1 năm 2017 lớp 5 môn Tin 2017 - 2018 trường TH Tân Phú 2

Cập nhật lúc: 16:17 06-12-2017 Mục tin: Đề thi học kì 1 lớp 5


Đáp án và đề thi cuối học kì 1 môn Tin lớp 5 trường tiểu học Tân Phú 2 năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tin năm 2017 - 2018 TH Tân Phú 2

II. TỰ LUẬN 3 (điểm) 

Câu 1: (2 điểm)  Điền các từ:( vị trí , gai , cơ sở, gõ phím, trên) vào vị trí còn khuyết trong đoạn văn bản sau :

          Hàng phím ............................. bao gồm các  phím bắt đầu là  A, S, D . Các phím F, J

trên hàng phím này là hai phím có  ..................... Khi ....................................em cần đặt các

ngón tay đúng ........................... trên bàn phím . 

câu 2: ( 1 điểm)  Điền từ thích hợp vào chỗ trống :

Khu vực các kí tự đặc biệt nằm trên hàng ........................ . Các kí tự này được gõ cùng với phím ....................

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tin năm 2017 - 2018 TH Tân Phú 2

I.                  TRẮC NGHIỆM (7 Điểm)

Mỗi câu đúng được (0.5 điểm) 

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Đáp án

C

B

C

A

C

A

B

C

D

 

A

 

D

B

B

C

 II.               TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Điền đúng mỗi từ đạt 0.5 điểm

Điền các từ: ( vị trí , gai , cơ sở, gõ phím, trên) vào vị trí còn khuyết trong đoạn văn bản sau :

Hàng phím cơ sở bao gồm các  phím bắt đầu là  A, S, D . Các phím F, J trên hàng phím này là hai phím có gai. Khi gõ phím em cần đặt các ngón tay đúng vị trí trên bàn phím .

 Câu 2: (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Điền đúng mỗi từ đạt 0.5 điểm:

Khu vực các kí tự đặc biệt nằm trên hàng phím số. Các kí tự này được gõ cùng với phím Shift

 Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018