Đề thi giữa kì 2 môn Anh lớp 12 năm 2019 THPT Thuận Thành 3

Cập nhật lúc: 10:38 17-03-2020 Mục tin: Đề thi giữa học kì 2 lớp 12


Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 năm học 2018 - 2019 môn tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh có đáp án.

Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Anh THPT Thuận Thành 3 năm 2019

Question 6: The growing human population threatens wildlife because ___________.

A. people eat more and more animals                  B. more people like to go hunting

C .people take land from animals                         D.people move to live in forests        

Question 7: According to the passage, fishes are threatened by________.

A.    poisonous chemicals, industrial wastes and oil         B. industrial expansion in the urban areas

C .growing  human population                                        D.urbanization and hunting

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Anh THPT Thuận Thành 3 năm 2019

Câu Mã đề 121 Mã đề 122 Mã đề 123 Mã đề 124 Mã đề 125 Mã đề 126
1 D B A A B B
2 A D A C B A
3 B A D A B B
4 D A A C C B
5 D B C D D A
6 B A C C B D
7 D B A C B B
8 A A C A B A
9 A C D A A C
10 D B A D C A
11 B B B A D A
12 C A A C D D
13 B B B B A B
14 B D B A C B
15 A A D A C B
16 A B B A A A
17 B D D B C C
18 C B B B D A
19 A A B A A A
20 A C B B A D
21 D B A B B A
22 C A C A A C
23 B D B A C A
24 C A D D B D
25 C B B A B A
26 D A A D D D
27 D B D C D C
28 B B A C A A
29 D B A B D C
30 D C D B A A
31 A B A A A D
32 A A D A A B
33 D A C A B D
34 C D C B D A
35 B A A A A A
36 D D B A C A
37 B A B A A D
38 B D A C C D
39 D B A D B C
40 C A D D D C
41 B A A B B A
42 A C B A B B
43 D A A D A B
44 A D A B B A
45 A A D C A D
46 C C C A B B
47 C D C A B B
48 A A C A D A
49 D A B A A D
50 D A A D A A

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018