Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Sử 2019 - THPT Thuận Thành 3

Cập nhật lúc: 11:29 17-03-2020 Mục tin: Đề thi giữa học kì 2 lớp 12


Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn lịch sử có đáp án năm học 2018 - 2019 trường THPT Thuận Thành số 3, tỉnh Bắc Ninh.

Đề thi giữa kì 2 môn Sử lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019

Câu 8. Điểm giống nhau căn bản giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên do nguyễn Ái Quốc khởi thảo với luận cương chính trị do Trần phú soạn thảo là

     A. Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa

     B. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi đế quốc và đánh đổ phong kiến tay sai

     C. Xác định lực lượng (động lực) của cách mạng là liên minh công nông

     D. Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng là Đảng Cộng sản Đông Dương

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Sử lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

------------------------

Mã đề [173]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

B

B

D

D

B

A

A

D

D

C

D

C

B

B

C

D

A

A

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

B

C

D

A

A

B

D

B

B

A

A

C

A

C

C

C

C

C

D

 Mã đề [214]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

A

B

D

D

B

C

D

B

C

D

A

A

A

C

A

C

D

C

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

D

A

A

C

C

B

B

D

C

D

B

B

A

D

A

D

B

A

C

 Mã đề [346]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

C

C

C

A

A

D

B

D

B

A

C

C

B

D

A

B

D

A

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

B

B

C

C

A

A

B

A

D

D

C

C

D

B

A

C

B

D

D

 Mã đề [486]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

B

C

B

A

B

B

D

C

D

C

A

C

C

C

A

D

A

D

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

B

C

D

C

D

B

B

B

D

A

C

A

D

B

D

A

D

A

C

 Mã đề [580]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

D

A

C

B

D

B

A

B

C

D

C

B

B

A

D

A

D

C

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

B

C

A

A

C

D

A

B

D

C

C

D

B

B

D

A

A

D

C

 Mã đề [643]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

D

C

D

A

A

B

C

B

C

A

C

C

B

A

B

D

A

D

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

D

A

B

B

A

C

B

D

A

C

D

C

B

A

C

D

C

D

B

 Mã đề [795]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C

A

D

A

B

C

C

D

B

C

A

A

D

A

B

D

A

B

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

C

D

C

B

D

D

B

A

A

C

D

C

C

B

B

A

B

D

B

 Mã đề [887]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

D

C

B

D

A

D

D

A

C

B

A

B

C

A

C

B

B

C

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

D

B

D

B

C

B

B

C

B

D

C

C

A

D

A

A

A

D

D

 >> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018