Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Địa 2019 - THPT Thuận Thành 3

Cập nhật lúc: 11:58 17-03-2020 Mục tin: Đề thi giữa học kì 2 lớp 12


Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 năm học 2018 - 2019 môn địa lý lớp 12 có đáp án trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh.

Đề thi giữa kì 2 môn Địa lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Trị?

A. Hồng Lĩnh.              B. Đồng Hới.                C. Cửa Lò.                    D. Đông Hà.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay?

A. Nhà nước quản lí các ngành then chốt.     B. Tốc độ chuyển dịch diễn ra còn chậm.

C. Đáp ứng đầy đủ sự phát triển đất nước.     D. Còn chưa theo hướng công nghiệp hóa.

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Địa lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019

Câu Mã đề Đáp án Mã đề Đáp án Mã đề Đáp án Mã đề Đáp án Mã đề Đáp án Mã đề Đáp án
1 132 B 209 A 357 B 485 C 570 C 628 C
2 132 C 209 D 357 A 485 C 570 A 628 B
3 132 B 209 B 357 D 485 D 570 B 628 B
4 132 C 209 B 357 C 485 D 570 D 628 C
5 132 C 209 B 357 D 485 D 570 D 628 C
6 132 C 209 B 357 D 485 D 570 B 628 D
7 132 B 209 C 357 C 485 C 570 A 628 C
8 132 D 209 A 357 B 485 B 570 C 628 D
9 132 A 209 B 357 D 485 D 570 C 628 D
10 132 D 209 D 357 B 485 C 570 D 628 B
11 132 B 209 C 357 A 485 B 570 A 628 D
12 132 A 209 A 357 C 485 B 570 B 628 A
13 132 C 209 B 357 B 485 B 570 B 628 A
14 132 B 209 C 357 D 485 C 570 A 628 C
15 132 B 209 C 357 B 485 A 570 C 628 A
16 132 A 209 C 357 A 485 D 570 D 628 B
17 132 B 209 D 357 D 485 D 570 B 628 D
18 132 A 209 C 357 A 485 A 570 D 628 A
19 132 C 209 B 357 C 485 A 570 B 628 C
20 132 D 209 D 357 A 485 A 570 A 628 A
21 132 A 209 C 357 B 485 C 570 A 628 C
22 132 D 209 D 357 B 485 A 570 C 628 B
23 132 A 209 A 357 A 485 C 570 A 628 A
24 132 A 209 B 357 B 485 D 570 B 628 C
25 132 B 209 A 357 D 485 B 570 C 628 A
26 132 C 209 C 357 B 485 C 570 A 628 A
27 132 C 209 A 357 C 485 A 570 C 628 B
28 132 D 209 C 357 D 485 A 570 B 628 A
29 132 C 209 B 357 A 485 C 570 C 628 D
30 132 C 209 A 357 D 485 A 570 D 628 B
31 132 A 209 D 357 C 485 B 570 D 628 B
32 132 B 209 A 357 C 485 A 570 C 628 D
33 132 A 209 B 357 B 485 B 570 D 628 C
34 132 D 209 D 357 D 485 B 570 B 628 B
35 132 A 209 D 357 A 485 C 570 B 628 C
36 132 D 209 D 357 C 485 B 570 A 628 A
37 132 D 209 A 357 C 485 A 570 D 628 B
38 132 D 209 C 357 C 485 D 570 A 628 D
39 132 D 209 A 357 A 485 B 570 D 628 D
40 132 B 209 D 357 A 485 D 570 C 628 D

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018