Đề thi giữa kì 2 lớp 1 môn Toán - Tiểu học Nguyễn Huệ 2016

Cập nhật lúc: 14:30 12-01-2017 Mục tin: Đề thi giữa học kì 2 lớp 1


Đề thi giữa kì 2 lớp 1 môn Toán - Tiểu học Nguyễn Huệ 2016, được Tuyensinh247.com cập nhật tại đây

Bài 2:(1,5 điểm) Tính:

a)  60 cm +10 cm =…..                                    b)    20cm + 20 cm + 20 cm   =….. 

     90 cm – 50 cm =……                                         70 cm - 50 cm – 10 cm  =…..

Bài 3: ( 1,5 điểm)( <,  >,  =   ) ?

a)   50…..60            90…..80         b)   40 -10….. 50 -20            10 + 30…..70 -20    

Tuyensinh247.com

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018