Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 - TH Trần Thới 2

Cập nhật lúc: 11:15 19-09-2019 Mục tin: Đề thi giữa kì 1 lớp 4


Đáp án và đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Trần Thới 2, Cái Nước năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán TH Trần Thới 2 năm 2019 - 2020

Bài 5Cho 2m 7cm = ..................... cm.   Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:(0,5điểm)

A. 27

B. 270

C. 207

D. 2007

Bài 6:3 tấn 72 kg = ............kg.(0,5điểm)

A. 30070

B. 30700

C. 3072

D. 3070

Bài 7: Giá trị của biểu thức 25 + 9 + 5 là:(0,5điểm)

A. 29

B. 59

C. 39

D. 49

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán TH Trần Thới 2 năm 2019 - 2020

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018