Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Anh - THPT Nguyễn Trãi 2016

Cập nhật lúc: 15:50 11-01-2017 Mục tin: Đề thi giữa học kì 2 lớp 12


Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Anh - THPT Nguyễn Trãi năm 2016 có đáp án chi tiết

SECTION A (8 points)

I. Mark the letter A, B, C or D on the answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following sentences.

Câu 1: A. established               B. decreased               C. endangered              D. influenced

Câu 2: A. climate                     B. examine                 C. expedition                D. interpreter

II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Câu 3: A. explain                      B. purpose                 C. control                 D. involve

Câu 4: A. interesting                B. principal                 C. difficult                 D. expression

Câu 5: A. disappearance           B. conservation          C. generation            D. vulnerable

Tuyensinh247.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018