Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 9 năm 2023 - Phòng GD Kim Sơn

Cập nhật lúc: 09:50 21-09-2023 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9


Đề kiểm tra đánh giá chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán năm học 2023 - 2024 của phòng GD huyện Kim Sơn có đáp án chi tiết.

Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 9 năm 2023 - Phòng GD Kim Sơn

Câu 14 (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình Một người đi xe máy từ A đến B với vân tốc 40 km/h. Lúc về, người đó đi với vận tốc 30 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB.

Câu 15 (3,0 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm, AD = 3cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB.

a) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD, tính BD

Đáp án Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

Dethihocki.com

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm