Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9

Đề KSCL đầu năm môn Lý lớp 9 năm 2023

Cập nhật lúc: 14:24 15-09-2023 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9


Dưới đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 năm học 2023 - 2024 môn vật lý, đề gồm 2 trang cụ thể như sau:

Đề KSCL đầu năm môn Lý lớp 9 năm 2023

Câu 4: (2,5 điểm) Thả một miếng kim loại có khối lượng 840g được nung nóng tới 120 độ C vào 2 lít nước ở 37 độ C làm nước nóng lên tới 40 độ C.

a) Khi cân bằng nhiệt nhiệt độ của miếng kim loại là bao nhiêu?

b) Tính nhiệt lượng nước đã thu vào (Bỏ qua sự tạo đổi nhiệt với môi trường và bình chứa nước). Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

c) Tinh nhiệt dung riêng của miếng kim loại.

Dethihocki.com

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm