Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn Văn 2019 - THCS Tam Hưng

Cập nhật lúc: 09:56 09-10-2019 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9


Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Văn năm học 2019 - 2020 trường THCS Tam Hưng, Thanh Oai có đáp án chi tiết.

Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Văn - THCS Tam Hưng 2019

1. Phan Lang trò chuyện với Vũ Nương trong hoàn cảnh nào? Từ “tiên nhân” được nhắc tới trong lời kể của Phan Lang dùng để chỉ những ai?

2. Vì sao sau khi nghe Phan Lang nói, Vũ Nương “ứa nước mắt”và quả quyết “tôi tất phải tìm về có ngày”?

3. Hãy trình bày suy nghĩ khoảng 2/3 trang giấy thi về vai trò của gia đình trong cuộc sống mỗi chúng ta?

      

Đáp án đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Văn - THCS Tam Hưng 2019

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021