Đề KSCL đầu năm lớp 6 năm 2023 môn Toán - THCS Nguyễn Hồng Lễ

Cập nhật lúc: 13:53 19-09-2023 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6


Dưới đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2023 - 2024 trường THCS Nguyễn Hồng Lễ, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa, các em cùng tham khảo.

Đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán 2023 - THCS Nguyễn Hồng Lễ

Câu 3: ( 2 điểm) Trong đợt khảo sát chất lượng đầu năm, điểm số môn Toán của 160 học sinh khối lớp 6 ở trường THCS Nguyễn Hồng Lễ được xếp thành bốn loại: Giỏi, khá, trung bình và yếu. Số học sinh đạt điểm khá chiếm 55% số học sinh cả khối. Số học sinh đạt điểm giỏi bằng 6/11 số học sinh đạt điểm khá.

a) Tính số học sinh đạt điểm giỏi và số học sinh đạt điểm khá.

b) Tính số học sinh đạt điểm trung bình và số học sinh đạt điểm yếu, biết rằng số học sinh đạt điểm trung bình bằng số học sinh đạt điểm yếu

Dethihocki.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm