Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Hóa năm 2021 - THPT Thuận Thành số 1

Cập nhật lúc: 15:55 22-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12


Đề KSCL đầu năm học khối lớp 12 môn Hóa năm 2021 - 2022 trường THPT Thuận Thành số 1 gồm 40 câu hỏi như sau:

Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Hóa năm 2021 - THPT Thuận Thành số 1

Câu 22: Có các phát biểu sau:

1) Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hidro.

2) Các hidrocacbon thơm đều có công thức chung là CnH2n+6 với (n> 6).

3). Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

4) Penta-1,3-đien có đồng phân hình học cis - trans.

5) Isobutan tác dụng với Cl, chiếu sáng theo tỉ lệ mol 1:1 chỉ thu được 1 sản phẩm hữu cơ.

6) Hidrocacbon không no, mạch hở, có công thức phân tử C4Hg có 4 đồng phân.

 

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021