Đề kiểm tra học kì 2 môn Anh lớp 7 - THCS Biên giới 2018

Cập nhật lúc: 22:51 15-05-2018 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 7


Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Anh của trường THCS Biên giới năm 2018, được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết tại đây

1. I …………………my homework last night

A.  don’t finish                B. was  finishes         C. were finish        D. didn’t finish

2. Mary......................a letter to her parents yesterday

     A. wrote                          B. write                     C. writes                D. will write

3. Mary ...................... the dishes after dinner last night

     A. learned                       B. walked                  C. washed              D. stayed

4. How..................are you?   -I’m 1.50 meters

      A. high                           B.  tall                       C.long                    D. height

5.What.................last night?

       A. do you eat                B. you ate                  C. did you eat         D. are you eating

6.Peter is intelligent, and...................................

           A. neither is her sister                                                       B.her sister is either

           C. her sister are too                                                           D. so is her sister

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018