Đề kì 2 lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2019 - THPT Ba Trúc

Cập nhật lúc: 17:26 23-05-2019 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 12


Đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2018 - 2019 của trường THPT Ba Trúc tổ chức, đề gồm 50 câu trắc nghiệm.

Đề kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2019 - THPT Ba Trúc

Question 9: Tom is talking to Mary about his plan for this evening.

Tom: “We’re going to the Italian restaurant. Would you care to join us?”

         -Mary:  “______________,but I’m afraid I have another commitment this evening. Maybe another time.”

         A. Yes, of course           B. Yes, I do                       C. I like it very much         D. I’d love to

Theo TTHN

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018