Đề kỉ 2 lớp 12 môn Anh - THPT Tân Yên Số 2 năm 2019

Cập nhật lúc: 17:36 23-05-2019 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 12


Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12 của Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang trường THPT Tân Yên Số 2 năm học 2018 - 2019.

Đề kỉ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 - THPT Tân Yên Số 2 năm 2019

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 5. My father still hasn’t really recovered from the death of my mother.

   A. went off                           B. turned off                       C. put on                             D. got over

Theo TTHN

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018