Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 12 THPT Lê Văn Thịnh 2018-2019

Cập nhật lúc: 09:19 02-08-2019 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12


Dưới đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 năm học 2018 - 2019. Đề gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 12 THPT Lê Văn Thịnh 2018-2019

Câu 4: Cho cấp số cộng un có số hạng tổng quát là u= 3n -2. Tìm công sai d của cấp số cộng.

A.d = 2           B. d = -2             C. d = 3            D. d = -3

Câu 40: Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình 4sinx + m – 4cosx – 2m + 5 = 0 có nghiệm là:

A.5                B.6                   C.3                    D.10


Theo TTHN

 

 


Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018