Đề khảo sát đầu năm lớp 6 môn Toán - THCS Nguyễn Trãi 2019

Cập nhật lúc: 14:57 09-10-2019 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6


Dưới đây là đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách.

Đề khảo sát đầu năm lớp 6 môn Toán - THCS Nguyễn Trãi 2019

Câu 4. (2,0 điểm)

a)Tìm số tự nhiên a, biết khi chia a cho 17 thì được thương là 6 và số dư lớn hơn 15.

b. Cho ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng và ba điểm phân biệt B, C, D thẳng hàng. Vẽ hình và giải thích vì sao 4 điểm A, B, C, D thẳng hàng.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018