Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Hóa 2021 - THPT TX Quảng Trị

Cập nhật lúc: 10:26 27-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12


Đề kiểm tra học sinh khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Hóa năm 2021 - 2022 trường THPT TX Quảng Trị mã đề 239 gồm 40 câu hỏi như sau:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Hóa 2021 - THPT TX Quảng Trị

Câu 66: Cho dãy các chất: xenlulozơ, saccarozơ, glucozơ, fructozơ. Phát biểu nào sau đây không đúng về các chất trên ?

A. có 3 chất tan trong nước tạo dung dịch hòa tan được Cu(OH)2.

B. có 2 chất bị thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng.

C. có 3 chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

D. có 2 chất bị khử bởi H2 tạo thành sobitol.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021