Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 THPT Thuận Thành 1 - môn Anh lớp 12

Cập nhật lúc: 15:40 22-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12


Xem dưới đây đề khảo sát chất lượng học sinh đầu năm 2021 trường THPT Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh môn Anh lớp 12, có đáp án giải chi tiết.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 THPT Thuận Thành 1 - môn Anh lớp 12

Question 32: As I had seen a photograph of the place, I had no desire to go there.

A. Having no desire to go there, I had seen a photograph of the place.

B. Seeing a photograph of the place, I had no desire to go there.

C. Because seeing a photograph of the place, I had no desire to go there.

D. Having seen a photo of the place, I had no desire to go there.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021