Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 THCS&THPT M.V.Lômônôxốp - lớp 9 môn Toán

Cập nhật lúc: 11:36 22-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9


Dethihocki đăng tải dưới đây đề kiểm tra học sinh khảo sát chất lượng đầu năm 2021 của trường THCS&THPT M.V.Lômônôxốp lớp 9 môn Toán, các em cùng tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 THCS&THPT M.V.Lômônôxốp - lớp 9 môn Toán

Bài IV. (2,0 điểm)

1) (1,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một địa phương lên kế hoạch xét nghiệm SARS - CoV - 2 cho toàn bộ người dân trong một thời gian quy định. Dự định mỗi ngày xét nghiệm được 500 người. Tuy nhiên, nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi ngày xét nghiệm được thêm 300 người. Vì thế, địa phương này hoàn thành xét nghiệm sớm hơn kể hoạch là 3 ngày. Hỏi theo kế hoạch, địa phương này dự định xét nghiệm trong thời gian bao lâu?

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021