Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 lớp 12 môn Toán - THPT Thuận Thành 1

Cập nhật lúc: 10:43 22-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12


Đề thi khảo sát chất lượng học sinh đầu học năm học 2021 - 2022 lớp 12 môn Toán của trường THPT Thuận Thành 1 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có nội dung như sau:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 lớp 12 môn Toán - THPT Thuận Thành 1

Câu 1. Cho dãy số (Un) được xác định bằng số hạng tổng quát Un - 2n-1/3n + 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Dãy (Un) là dãy số tăng và không bị chặn.         B. Dãy (Un) là dãy số giảm và không bị chặn.

C. Dãy (Un) là dãy số giảm và bị chặn.                  D. Dây (Un) là dãy số tăng và bị chặn.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021