Đề học kì 2 lớp 12 năm 2023 môn Anh - THPT Nguyễn Thượng Hiền

Cập nhật lúc: 10:18 03-05-2023 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 12


Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Anh lớp 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn Thượng Hiền dưới đây.

Đề học kì 2 lớp 12 năm 2023 môn Anh  - THPT Nguyễn Thượng Hiền

Choose the word, phrase, or utterance (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence.

10. Many of the beautiful buildings in that city ______ against demolition, but people did nothing about it.

A. should protect

B. should be protected

C. should have been protected

D. should have protected

Dethihocki.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm