Đề học kì 2 lớp 12 năm 2023 môn Anh - THPT Marie Curie

Cập nhật lúc: 17:54 28-04-2023 Mục tin: Đề thi học kì 2 lớp 12


Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Anh lớp 12 năm học 2022 - 2023 Sở GD TP.HCM trường THPT Marie Curie dưới đây

Đề học kì 2 lớp 12 năm 2023 môn Anh - THPT Marie Curie

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the

following questions.

Question 2. Laws have been introduced to prohibit the killing of endangered animals.

A. ban

B. decrease

C. discourage

D. allow

Dethihocki.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm