Đề cương thi giữa kì 2 năm 2021 môn GDCD lớp 12 - TH,THCS&THPT Chu Văn An

Cập nhật lúc: 22:59 05-03-2021 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 12


Dưới đây là đề cương ôn tập thi giữa HK2 năm 2020 - 2021 môn GDCD lớp 12 trường TH,THCS&THPT Chu Văn An.

Đề cương thi giữa kì 2 năm 2021 môn GDCD lớp 12 - TH,THCS&THPT Chu Văn An

Câu 15. Nội dung quyền bình đẳng về văn hóa giữa các dân tộc là các dân tộc có

A. quyền dùng tiếng nói, chữ viết, bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của mình.

B. quyền tự do ngôn ngữ, chữ viết, tiếng nói trong quá trình phát triển văn hóa của mình.

C. quyền dùng tiếng địa phương, lưu giữ các giá trị, truyền thống văn hóa của mình.

D. quyền dùng tiếng phổ thông và giữ gìn các tập quá, hủ tục lạc hậu của mình.

Theo TTHN

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021