Đề cương ôn tập kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 8 - THCS Thanh Am

Cập nhật lúc: 16:29 08-12-2023 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8


Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Anh trường THCS Thanh Am, Long Biên, Hà Nội năm học 2023 - 2024 cập nhật đầy đủ dưới đây các em cùng xem ở bài đăng dưới đây.

Đề cương ôn tập kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 8 - THCS Thanh Am 

1. My parents hate using Facebook or watching YouTube every day.

A. jealous                     B. dislike                         C. detest                                 D. love

2. My brother is very keen on searching the information about ethnic minorities.

A. likes                         B. is fond of                      C. hates                                   D. is interested in

3. The majority of The Viet live along the Red River and The Mekong Delta.

A. a half                        B. all                                C. minority                                 D. none

Dethihocki.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm