Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12 môn Anh 2021 - THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm

Cập nhật lúc: 09:21 07-12-2021 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12


Các em cùng tham khảo đề cương ôn tập môn tiếng Anh học kì 1 năm học 2021 - 2022 lớp 12 trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội phía dưới.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12 môn Anh 2021 - THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm

Question 8. He has _______ a valuable contribution to the life of the school.

A. done        B. created          C. caused             D. made

Question 9. No matter how much pressure you put on your husband, he won’t budge a(n) ……

A. inch                  B. mile              C. foot                     D. metre

Question 10. The test was not very difficult, but it was _______ long.

A. too much           B. so much          C. much too             D. very much

Question 11. Policemen are sometimes on _______ at night. A. force B. alert C. cover D. patrol

Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm