Đề cương ôn tập kì 1 GDCD 12 THPT Xuân Đỉnh 2021

Cập nhật lúc: 15:11 26-11-2021 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12


Chi tiết đề cương chính thức ôn tập kì 1 môn GDCD khối 12 THPT Xuân Đỉnh năm học 2021 - 2022

Đề cương ôn tập kì 1 GDCD 12 THPT Xuân Đỉnh 2021

Câu 40. Công ty A và công ty B cùng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh nên đều bị xử phạt hành chính, điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính nghiêm minh của pháp luật.

B. Tính trừng phạt của pháp luật.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

D. Tính giáo dục của pháp luật.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021