Đề cương ôn tập học kì 2 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm môn Văn lớp 11 2022

Cập nhật lúc: 15:40 15-04-2022 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 11


Chi tiết tài liệu ôn tập học kì 2 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm môn Văn dành cho lớp 11 năm học 2021-2022 như sau:

Đề cương ôn tập học kì 2 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm môn Văn lớp 11 2022 

Phần I. Đọc hiểu ( 3,0 điểm)

- Ngữ liệu: 01 văn bản nhật dụng.

- Câu hỏi: 4 câu hỏi, thuộc các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Phần II: Làm văn (7,0 điểm)

Dạng để: Nghị luận về một đoạn thơ. Từ đó, rút ra nhận xét về một vấn đề về phong cách tác gia, nội dung hoặc nghệ thuật của văn bản.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021