Đề cương ôn tập học kì 2 năm 2022 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm lớp 11 môn Hóa

Cập nhật lúc: 15:16 15-04-2022 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 11


Nội dung ôn tập học kì 2 năm 2021-2022 của trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm dành cho học sinh lớp 11 môn Hóa có cả trắc nghiệm và tự luận

Đề cương ôn tập học kì 2 năm 2022 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm lớp 11 môn Hóa 

Câu 4. Nêu và giải thích hiện tượng trong các thí nghiệm sau:

a. Dẫn khí propen vào dung dịch Br2.

b. Dẫn khi propin vào dung dịch AgNO,NH, Cu.
c. Dẫn khí etilen vào dung dịch KMnO..

d. Dẫn butađien vào dung dịch Br2.

e. Cho mẫu kim loại Na vào etanol.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021