Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh lớp 11 2022 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

Cập nhật lúc: 15:55 15-04-2022 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 11


Nội ôn tập học kì 2 môn Sinh học lớp 11 2021-2022 của THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm chi tiết như sau:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh lớp 11 2022 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

Câu 2 (BÀI 38, 39): CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN Ở ĐV

1. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển ở động vật?

2. Trình bày vai trò và hoạt động của hoocmon sinh trưởng của tuyến yên và tuyến giáp

3. Hoocmon sinh dục có vai trò như thế nào trong quá trình sinh trưởng và phát triển?

4. Trình bày hoạt động của hoocmon gây biến thái ở côn trùng?

5. Nêu vai trò của thức ăn và ánh sáng trong quá trình sinh trưởng phát triển của động vật?

6. Những hiểu biết về sinh trưởng phát triển có ý nghĩa gì trong chăn nuôi và cải thiện nòi giống con người?

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021