Đề cương ôn tập học kì 1 Toán lớp 7 THCS Đoàn Thị Điểm 2021

Cập nhật lúc: 17:39 24-11-2021 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7


07 trang của đề cương ôn tập học kì 1 Toán lớp 7 trường THCS Đoàn Thị Điểm năm 2021 chi tiết như sau:

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán lớp 7 THCS Đoàn Thị Điểm 2021

Bài 16. Ba đội máy cày, cây ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày trong 5 ngày, đội thử hai cày trong 4 ngày và đội thứ ba cây trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày, biết rằng ba đội có tất cả 37 máy ? (Năng suất các máy như nhau).

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021