Đề cương ôn tập học kì 1 THPT Xuân Đỉnh 2021 - lớp 12 môn Sinh

Cập nhật lúc: 17:12 25-11-2021 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12


Hướng dẫn các nội dung đề cương ôn tập học kì 1 THPT Xuân Đỉnh năm 2021 lớp 12 môn Sinh, xem chi tiết dưới đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 THPT Xuân Đỉnh 2021 - lớp 12 môn Sinh

Câu 1. Khái niệm gen và mã di truyền? Đặc điểm của mã di truyền? Cho biết bộ ba mở đầu, bộ ba kết thúc? Trình bày quá trình nhân đôi của ADN (Nơi xảy ra, các nguyên tắc, diễn biến, kết quả, ý nghĩa)?

Câu 2. Cấu trúc, chức năng các loại ARN? Trình bày quá trình phiên mã ( nơi xảy ra, diễn biến, kết quả, ý nghĩa). Sự khác nhau trong phiên mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021