Đề cương ôn tập học kì 1 năm 2021 THPT Xuân Đỉnh - lớp 10 môn Sinh

Cập nhật lúc: 11:00 23-11-2021 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 10


Chi tiết đề cương ôn tập học kì 1 năm 2021 - 2022 trường THPT Xuân Đỉnh (Hà Nội) lớp 10 môn Sinh

Đề cương ôn tập học kì 1 năm 2021 THPT Xuân Đỉnh - lớp 10 môn Sinh

Câu 1. Kể tên các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống? Nêu đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống?

Câu 2. Khái niệm và phân loại giới sinh vật ? Trình bày đặc điểm chính của mỗi giới?

Câu 3. Vai trò của nguyên tố đa lượng, vi lượng và nước trong tế bào ?

Câu 4. Nêu cấu tạo và chức năng của các loại cacbohidrat và các loại Lipit ? Tại sao người già không nên ăn nhiều mỡ động vật ?

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021