Đề cương ôn tập học kì 1 năm 2021 THPT Xuân Đỉnh - lớp 10 môn Địa

Cập nhật lúc: 09:06 25-11-2021 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 10


Chi tiết đề cương ôn tập học kì 1 năm 2021 THPT Xuân Đỉnh lớp 10 môn Địa gồm các phần: Hình thức kiểm tra và Nội dung kiểm tra.

Đề cương ôn tập học kì 1 năm 2021 THPT Xuân Đỉnh - lớp 10 môn Địa

II. NỘI DUNG

1. Cấu trúc của trái đất. Thạch quyển.

a. Thạch quyền gồm bao nhiêu mảng kiến tạo, kể tên các mảng kiến tạo.

b. Trình bày được kết quả khi hai mảng kiến tạo tách rời nhau, xô vào nhau.

2. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021