Đề cương ôn tập HK1 THPT Thanh Khê môn Anh lớp 12 năm 2020

Cập nhật lúc: 15:45 13-12-2020 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12


Các em tham khảo bên dưới chi tiết đề cương ôn tập học kì 1 của trường THPT Thanh Khê môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2020 - 2021

Đề cương ôn tập HK1 THPT Thanh Khê môn Anh lớp 12 năm 2020 

46/ What is your major _______ at university? - I learn physics.

a. assessment         b. evaluation               c. subject                     d. purpose

47/ After _______ the relevant A Level qualifications the student can enter university.

a. assuming           b. attaining                  c. meeting                   d. earning

Theo TTHN 


Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm