Đề cương ôn tập giữa kì 2 năm 2021 môn Địa 11 THPT Xuân Đỉnh

Cập nhật lúc: 14:07 03-03-2021 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 11


Dưới đây là đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì 2 năm học 2020 - 2021 môn Địa lớp 11 của trường THPT Xuân Đỉnh có nội dung như sau:

Đề cương ôn tập giữa kì 2 năm 2021 môn Địa 11 THPT Xuân Đỉnh

b. Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn về tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế Liên Bang Nga.

c. Phân tích được: các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế - xã hội.

d. Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế của Liên Bang Nga đối với Liên Xô trước đây, những khó khăn và những thành quả của sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, một số ngành kinh tế chủ chốt và sự phân hoá lãnh thổ kinh tế Liên Bang Nga.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021