Đề cương học kì 2 THPT Lương Ngọc Quyến 2021 môn Sử lớp 11

Cập nhật lúc: 14:45 19-04-2021 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 11


Dưới đây là đề cương ôn tập học kì 2 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên môn Lịch sử lớp 11, các em tham khảo

Đề cương học kì 2 THPT Lương Ngọc Quyến 2021 môn Sử lớp 11

Câu 76: Thành phần trong tầng lớp tiểu tư sản gồm

A. tiểu thương, tiểu chủ, thân hào, binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

B. tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, công chức, nhà giáo, học sinh, sinh viên ...

C. nhà giáo, học sinh, sinh viên, nhà buôn lớn.

D. viên chức, công chức, phú nông, trung nông

Theo TTHN 

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021