Đề cương học kì 2 môn Hóa lớp 11 năm 2021 THPT Lương Ngọc Quyến

Cập nhật lúc: 14:33 19-04-2021 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 11


Chi tiết đề cương học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên được Dethihocki cập nhật dưới đây

Đề cương học kì 2 môn Hóa lớp 11 năm 2021 THPT Lương Ngọc Quyến

Câu 1: Ảnh hưởng của nhóm OH đến nhân benzen và ngược lại được chứng minh theo thứ tự các phản ứng:

A. Phản ứng của phenol với nước brom và dd NaOH.

B. Phản ứng của phenol với dd NaOH và anđehit fomic.

C. Phản ứng của phenol với Na và nước brom.

D. Phản ứng của phenol với ddNaOH và nước brom

Theo TTHN 

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021