Đề cương học kì 1 môn Toán 6 - THCS THPT Nguyễn Tất Thành 2021

Cập nhật lúc: 17:17 26-11-2021 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 6


Tổ toán, trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành hướng dẫn nội dung đề cương ôn thi kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán khối lớp 6 năm 2021

Đề cương học kì 1 môn Toán 6 - THCS THPT Nguyễn Tất Thành 2021

3. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là đúng?

A.Tam giác đều MNP là hình có tâm đối xứng.

B. Hình bình hành MNPQ luôn nhận MP làm trục đối xứng.

C. Hình bình hành luôn có 4 trục đối xứng.

D. Hình thang cân luôn có trục đối xứng.

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021