Đề cương học kì 1 môn Anh lớp 12 - THPT Xuân Đỉnh 2022

Cập nhật lúc: 10:22 28-11-2022 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12


Dưới đây là đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2022 - 2023 lớp 12 môn tiếng Anh trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội gồm 8 trang như sau:

Đề cương học kì 1 môn Văn lớp 12 - THPT Xuân Đỉnh 2022

10. I see the same law working in nature for …………………………… (conserve) and growth

11. The law has done little to prevent racial …………………………… (disciminate) and inequality.

12. After that, with …………………………… (industrialise), we have cities developing.

13. In September, these birds …………………………… (migration) to a warmer climate.

14. The …………………………… (unemploy) rate was 4 percent in January.

15. Other issues such as migration, …………………………… (urban), and the media are also discussed.

16. The local government has placed a …………………………… (preserve) order on the building

Dethihocki.com

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm