Đề cương học kì 1 môn Anh lớp 12 THPT Tôn Thất Tùng năm 2020

Cập nhật lúc: 15:12 15-12-2020 Mục tin: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12


Đề cương ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 12 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Tôn Thất Tùng gồm 17 trang như sau:

Đề cương học kì 1 môn Anh lớp 12 THPT Tôn Thất Tùng năm 2020

5. A man got on the bus. He was carrying a lot of money in the box.

A. A man carrying a lot of money in the box got on the bus.

B. A man got on the bus who was carrying a lot of money in the box.

C. A man which was carrying a lot of money in the box got on the bus.

D. A man whom was carrying a lot of money in the box got on the bus.

Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm