Đề thi học kì 1 lớp 12 - Sở GD TP Hồ Chí Minh 2016 - 2017

Cập nhật lúc: 14:46 05-01-2017 Mục tin: Đề thi học kì 1 lớp 12


Đề thi học kì 1 lớp 12 - Sở GD TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017, có đáp án

Câu 08. Tìm m để đồ thị hàm số \(y = {1 \over 3}{{\rm{x}}^3} - (m + 1){x^2} + (m + 7)x - {{{m^2}} \over 3}\)   đạt cực đại tại các điểm x1, x2  thỏa mãn điều kiện  \({x_1} - 10{{\rm{x}}_2} = 3\)

A. m = 0       B. m = −4        C. m = 1          D. m = 6

Câu 09. Số nghiệm của phương trình \({3^{\rm{x}}}{4^{{{\rm{x}}^2}}} = 1\) bằng

A. 1              B. 2                 C. 3                  D. 0

Câu 10. Hàm số nào sau đây không có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định của nó

A. \(y = - {x^4} - 2{{\rm{x}}^2} + 3\)                           

B.  \(y = {x^4} - 2{{\rm{x}}^2} + 3\)

C.  \(y = \sqrt {1 + x} - \sqrt {2 - x} \)                   

D.\(y = {x^2} - 2{\rm{x}} + 3\)

Tuyensinh247.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018