Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa - Sở GD Lâm Đồng 2016 - 2017

Cập nhật lúc: 14:11 30-12-2016 Mục tin: Đề thi học kì 1 lớp 11


Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa - Sở GD Lâm Đồng năm học 2016 - 2017, có đáp án chi tiết

Câu 4: Trong các chất sau chất nào được gọi là hidrocacbon?

A. CH4.                   B. C2H6O.                    C. CH3Cl.                    D. C12H22O11.

Câu 5: Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau ?

A. C2H5OH, CH3OCH3.                              B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.                     D. C4H10, C6H6.

Câu 6: Khi đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi không khí thu được hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, H2O, N2. Điều đó chứng tỏ phân tử chất X

A. chắc chắn phải có các nguyên tố C, H, O, N.

B. chắc chắn phải có các nguyên tố C, H, N có thể có các nguyên tố O.

C. chỉ có các nguyên tố C, H.    

D. chắc chắn phải có các nguyên tố C, O, N.

Tuyensinh247.com

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016